Dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale

DSC 0497În perioada 20 - 22 aprilie 2016 Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj - Napoca a organizat, în parteneriat cu Fundaţia Hanns Seidel - România, programul de formare „Dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale” care s-a adresat personalului încadrat în instituţiile publice.

Programul a fost susţinut de către domnul conf. univ. dr. George Bălan, prorector al Universităţii Româno-Germane din Sibiu şi specialist cu o vastă experienţă în domeniul administraţiei publice (fost primar al municipiului Câmpulung Muscel).

DSC 0492Obiectivul principal al acestui program de formare îl constituie abordarea conceptului de dezvoltare durabilă  şi importanţa formulării unor strategii de dezvoltare la nivel local, regional şi naţional. Dezvoltarea durabila este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene şi drept urmare şi al României. Scopul acestuia este îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii şi a bunăstării generaţiilor prezente şi viitoare, printr-o abordare integrată între dezvoltarea economică, protecţia mediului şi justitie socială.    

Pe parcursul programului de formare au fost dezbătute teme privind dimensiunea conceptuală a dezvoltării durabile, politicile dezvoltării regionale, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă în România, parteneriatul în contextul dezvoltării durabile, finanţarea strategiilor de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale, etc.

La acest program de formare au participat 18 persoane din cadrul în instituţiilor publice locale şi centrale.

Filtre arhiva