Lucrarea reprezintă rodul muncii a peste 50 de elevi din liceele timișorene, participanți la ediția a II-a a proiectului "Întâlnirea Generațiilor în istoria orală (2)", desfășurat în noiembrie 2016 de Asociația Culturală Agora Unit, cu sprijinul Fundației Hanns Seidel - România, care a avut ca temă tocmai acest mod de abordare a istoriei - oralitatea, iar ca scop - cunoașterea trecutului îndepărtat sau recent al Banatului de către tineri și crearea unei punți de legătură între generații. Prima parte a lucrării conține fragmente de conferință, discursuri și impresii de la lansarea ediției I, la care au luat cuvantul personalități din domeniul culturii, dar și din sfera politică, în timp ce partea a doua cuprinde fragmente ale interviurilor luate de elevi unor persoane pe care ei le-au identificat ca fiind reprezentative prin experiența de viață.
Raportul "Cât de oportună este introducerea votului prin internet în România? Practici internaționale explicate în context românesc", elaborat de CSD (Centrul pentru Studiul Democrației), cu susținerea Fundației Hanns Seidel - România, analizează votul prin internet din perspectiva problemelor legate de procesele electorale, prezentând modul în care această metodă este utilizată în alte state. Totodată, lucrarea oferă informații privind procedurile de implementare și costuri, precum și despre particularitățile contextului românesc. La finalul raportului, în urma cercetării efectuate, sunt prezentate recomandări privind implementarea acestei proceduri în România.
Studiul "The Relations between Ukraine and Romania: Old and New Perceptions. Cooperation Outlooks", bazat pe cercetarea Vivianei Anghel (APD) la Kiev și pe experiența lui Sergiy Gerasymchuk (SSSG) la București, și-a propus să susțină și să încurajeze relația de încredere dintre experți și reprezentanții societății civile din Romania si Ucraina, părți interesate în dezvoltarea democrației și securității celor doua state. Totodată, proiectul, desfășurat înainte de alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, reflectă aportul partenerilor, APD - Asociația Pro Democrația  și SSSG - Security Studies Group, la elaborarea unui plan de acțiune comun României și Ucrainei.
Fundația Hanns Seidel România, în parteneriat cu Asociația Culturală Agora Unit, au organizat, în 2015 și 2016, proiectul “Întâlnirea generațiilor în istoria orală: istoria trăită – istoria povestită”, dedicat elevilor din șapte licee din Timișoara. În lumina cunoștințelor nou dobândite în domeniul istoriei orale, tinerii participanţi au avut de realizat, până în primăvara anului 2016, un proiect de istorie orală, bazat pe experiența interviurilor și a transcrierilor. Rezultatul muncii celor 40 de elevi se regăsește, acum, într-un volum intitulat întocmai “Întâlnirea generaţiilor în istoria orală”.  
Cu prilejul Galei de premiere a lucrărilor câștigatoare din cadrul concursului de eseuri ”Creștin democrația în România și Europa – Refuzul de a tranzacționa ideile oglindit în activitatea lui Corneliu Coposu”, organizat de  Fundația Hanns Seidel România, Fundația Corneliu Coposu și Fundația Academia Civică, a fost lansată și o nouă ediție a cărtii lui Corneliu Coposu, "Armistițiul din 1944 și implicațiile lui", cu note și comentarii de Paul Lăzărescu - primul director al ziarului „Dreptatea” de după 1990 și apropiat al președintelui PNȚCD.
Reaching its second revised edition, the Local Democracy Barometer builds on the assumption that Romanian democracy is rather inconsistent, and varies from one locality to another. Some of these differences find explanations in the economic and social structuring that causes variations in the quality of democracy within the boundaries of a state, from one region to another, and from one locality to another. The utility of the Local Democracy Barometer can be defined firstly by reference to citizens. Citizens are currently missing a tool they could use to assess and audit the community they belong to, and compare it against the performances of other counties. Under such circumstances, the Barometer provides contextualized information for each individual locality.
Aflat la a doua ediție, revizuită, Barometrul Democrației Locale pornește de la ideea că gradul de democrație nu este uniform în România, ci variază de la o localitate la alta. Există diferențe explicabile în termeni ce țin de structura economică și socială, care determină variații în privința calității democrației, în interiorul unei țări, de la o regiune la alta și de la o localitate la alta. Utilitatea Barometrului Democrației Locale poate fi definită, în primul rând, față de cetățeni. Cetățenilor le lipsește un instrument de evaluare, de audit al comunității din care fac parte și de comparare cu performanțele celorlalte judete. În aceste condiții, Barometrul oferă informații contextualizate pentru fiecare localitate.
„The Journal of Democracy and Electoral Studies” (JDES), proiect al Fundației Hanns Seidel - România și al Asociației Pro Democrația, își propune să publice și să promoveze cele mai importante studii cuprinzând analiza și dezbaterea aspectelor democratice și electorale, cum ar fi: campaniile și sistemele electorale, partidele politice, lacune ale democrației reprezentative, amenințări curente ale democrațiilor din Europa, aspecte legate de cetățenie, reprezentare politică, politici publice sau controlul civil asupra instituțiilor statului.
Volumul de mărturisiri consemnate de domnul Dan Popa, în 2002, și publicate, anul acesta, cu sprijinul Fundației Hanns Seidel România, al Forumului Democrat al Germanilor din România și al Editurii Mica Valahie prezintă modul în care „patrule mixte româno-sovietice au început arestarea în ianuarie 1945, în baza unor liste care urmau a fi întocmite de către autorităţile române. După arestarea, adesea noaptea, a saşilor transilvăneni, a şvabilor bănăţeni şi a şvabilor sătmăreni, aceştia au fost transportaţi săptămâni întregi în vagoane destinate transportului de vite până la minele de cărbune şi centrele industriale sovietice, unde a urmat munca forţată în condiţii mai mult decât precare de igienă şi hrană. ” (Daniel Seiberling - Directorul Fundaţiei Hanns Seidel în România şi Republica Moldova) Despre evenimentul de lansare, aici.
Vineri, 27 martie 2015, a avut loc, la Timișoara, lansarea traducerii în limba germană a lucrării „Jurnal din vremuri de război” („Journal aus den Zeiten des Krieges”), aparținând seniorului Corneliu Coposu. Secretar politic și apropiat al lui Iuliu Maniu, Corneliu Coposu a consemnat evenimente la care a luat parte alături de mentorul sau, dar și întâmplări și momente cruciale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Cu toate acestea, lucrarea sa nu a scăpat neocolităde meandrele cenzurii comuniste, fiind descoperită recent în Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.