The Relations between Ukraine and Romania: Old and New Perceptions. Cooperation Outlooks

ro ucraina finalStudiul "The Relations between Ukraine and Romania: Old and New Perceptions. Cooperation Outlooks", bazat pe cercetarea Vivianei Anghel (APD) la Kiev și pe experiența lui Sergiy Gerasymchuk (SSSG) la București, și-a propus să susțină și să încurajeze relația de încredere dintre experți și reprezentanții societății civile din Romania si Ucraina, părți interesate în dezvoltarea democrației și securității celor doua state. Totodată, proiectul, desfășurat înainte de alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, reflectă aportul partenerilor, APD - Asociația Pro Democrația  și SSSG - Security Studies Group, la elaborarea unui plan de acțiune comun României și Ucrainei.