Fundația Hanns Seidel

"În serviciul democraţiei, păcii şi dezvoltării", ca motto pe care Fundaţia Hanns Seidel îl aplică în cadrul activităților sale, reușește să oglindească, într-o formă sintetică, o misiune care a luat ființă în München - încă din anul 1967, și a fost consolidată, de-a lungul celor peste cinci decenii de existență, în mai mult de 50 de state ale lumii.

Fondată în 1967, Fundaţia Hanns Seidel (HSS) este independentă ca fundaţie politică, apropiată însă de idealurile Uniunii Creştin-Sociale (CSU) şi ale partidului frate CDU. Fundaţia Hanns Seidel este activă la interfaţa dintre ştiinţă şi politică. Sarcina ei este de a analiza conexiunile politice, de a prelucra bazele ştiinţifice ale acţiunilor politice şi de a aduce la un loc experţi, multiplicatori şi factori de decizie.

Pe lângă aceasta, fundaţia stimulează, prin intermediul institutului ei - creat în acest scop, promovarea studenţilor valoroşi din Germania şi din străinătate. De-a lungul anilor, absolvenţii acestui program, asociaţi într-un grup al foştilor bursieri, au rămas apropiaţi fundaţiei, păstrând legătura cu noi.

Fundaţia Hanns Seidel patronează în Germania două centre proprii de pregătire, unul în Wildbad Kreuth, în Bavaria Superioară, cel de-al doilea la Mănăstirea Banz, în Franconia. La München, ea mai dispune de un centru de conferinţe.

De mai bine de 30 de ani, Institutul de Colaborare şi Contacte Internaţionale (IBZ) al Fundaţiei Hanns Seidel lucrează în străinătate cu sprijinul financiar al Ministerului Federal pentru Colaborare şi Dezvoltare Economică (BMZ), al Uniunii Europene, al Fondului pentru Dezvoltare al Naţiunilor Unite (UNDEF) şi al altor parteneri.

HSS se angajează în întreaga lume pentru o bună guvernare, pentru democraţie, pace, pentru un stat de drept şi o dezvoltare durabilă. Ceea ce a început în anul 1967 s-a dezvoltat, odată cu trecerea anilor, într-o sarcină internaţională, astfel încât, în prezent, fundaţia noastră desfăşoară proiecte în peste 50 de ţări ale lumii.

Institutul de Colaborare şi Contacte Internaţionale (IBZ)
Obiectivul institutului nostru, în conformitate cu idealurile creştin-sociale ale Fundaţiei Hanns Seidel, este promovarea - pretutindeni în lume - a condiţiilor demne de viaţă, ceea ce, în cele din urmă, înseamnă o contribuţie la învingerea sărăciei. Prin proiectele noastre dorim să promovăm o dezvoltare durabilă, bazată pe democraţie, pace şi o economie socială de piaţă.

Pentru a atinge aceste obiective, IBZ lucrează la 90 de proiecte în 58 de ţări ale lumii. Prin consiliere politică, instruire profesională, dezvoltare rurală, training managerial şi susţinerea structurilor societăţii civile şi ale statului de drept în administraţie şi instituţii, IBZ oferă puncte de pornire privind posibile soluţii de îmbunătăţire a condiţiilor-cadru în ţările în care este prezentă.

Fundaţia Hanns Seidel în Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est
Sprijinirea şi stimularea transformării
Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est ocupă un loc central în ansamblul activităţilor noastre internaţionale. Prin intermediul activităţilor noastre de consiliere, participăm la consolidarea procesului de integrare în Uniunea Europeană a mai vechilor membri Ungaria, Cehia şi Slovacia, precum şi a ţărilor nou admise în UE, România, Bulgaria şi Croaţia. În statele candidate, Macedonia, Albania, Serbia şi Muntenegru, măsurile noastre sunt orientate către sprijinirea îndeplinirii criteriilor de aderare. Atât aici, cât și în Bosnia şi Herzegovina, programele adoptate au ca obiectiv constituirea de societăţi pluraliste, precum şi cooperarea inter-regională ca bază a stabilităţii şi siguranţei.

Activitatea noastră se concentrează asupra problemelor referitoare la decentralizare şi la stimularea dezvoltării economice la nivel local sau a unor teme legate de activitatea poliţiei de frontieră în contextul spaţiului Schengen. Dincolo de toate acestea, sprijinim procesul de reforme interne al Ucrainei. Măsurile de cooperare complementare din Rusia, Bielorusia şi Caucaz întregesc strategia noastră de ansamblu în regiune.


Fundaţia Hanns Seidel în România


„... România aparţine Europei (…) Într-o nouă Europă, România va juca un rol important. Dacă România doreşte, Bavaria este dispusă să se angajeze ca partener. Acest lucru corespunde tradiţiei sale istorice şi culturale...”
(Dr. Edmund Stoiber, prim-ministru al Bavariei, fragmente din discursul “Europa după războiul din Kosovo”, rostit în iulie 1999 la Palatul Parlamentului din Bucureşti)
 
În România, Fundația Hanns Seidel este prezentă încă din 1992.  
Obiectivul cel mai important asumat de HSS este  consolidarea dezvoltării sociale și democratice a României, prin sprijinirea procesului de reformă politică în stat și în societate - pe plan național și local, în sectorul instituțional și al societății civile din România.

Acțiunile desfășurate alături de parteneri de nădejde din România, vizează, ca grupuri țintă, atât reprezentanți ai autorităților statului și ai instituțiilor publice, cât și ai societății civile, o atenție deosebită fiind îndreptată către tineri, ca promotori ai unei schimbări nealterate de meandrele trecutului.

Astfel, prin susţinerea structurilor societăţii civile şi ale statului de drept în administrație și instituții, prin instruire profesională, prin training managerial, prin stimularea implicării civice și politice, dar și prin proiecte care promovează studiul istoriei recente în vederea asumării și a reconcilierii cu trecutul, Fundația Hanns Seidel se angajează să-și continue misiunea, sub imperiul aceleiași devize, fundamentate pe valori precum democrația, pacea și dezvoltarea.