Fundaţiile Politice în Germania

„În absenţa fundaţiilor politice ar rămâne neexploatat – fără îndoială – un câmp extrem de important al cooperării pentru dezvoltare. [...] În plus, [...] acestea se numără [...] printre cele mai eficiente şi importante instrumente ale politicii externe germane.“ (Roman Herzog)

 

Fiecare partid reprezentat în Parlamentul german are dreptul la o fundaţie proprie. Finanţarea acesteia are loc, în principal, din fondurile Ministerului Federal pentru Afaceri Interne şi ale Ministerului Federal pentru Colaborare şi Dezvoltare Economică.

 

Constituţia Republicii Federale Germane reglementează rolurile şi obiectivele partidelor:

 Secţiunea 1

Dispoziţii generale
 

§ 1


Rolurile şi obiectivele constituţionale ale partidelor

 (1) Din punct de vedere constituţional, partidele sunt o componentă necesară a ordinii fundamentale libere şi democratice. Ele îndeplinesc printr-o implicare liberă şi de durată la formarea voinţei politice a poporului o sarcină oficială supusă constituţiei şi garantată de aceasta.

 

(2) Partidele participă la formarea voinţei politice a poporului în toate domeniile vieţii publice, în special prin influenţarea formării opiniei publice, încurajarea şi aprofundarea culturii politice, stimularea participării active a cetăţenilor la viaţa politică, instruirea unor cetăţeni capabili să preia responsabilităţi publice, participarea cu candidaţi proprii la alegerile la nivel federal, de land şi locale, prin influenţarea dezvoltării politice în parlament şi guvern, introducerea obiectivelor politice iniţiate de ele în procesul formării voinţei de stat şi prin realizarea unei legături permanente şi active între popor şi organele statului.

(3) Partidele îşi stabilesc obiectivele în programe politice.

(4) Partidele îşi folosesc mijloacele exclusiv în vederea realizării sarcinilor prevăzute de constituţie şi supuse acesteia.
 

Pentru o mai bună îndeplinire a acestor sarcini şi pentru consolidarea democraţiei în Germania, au fost create fundaţiile partidelor.

 
 

În momentul de faţă, în Germania, există următoarele fundaţii apropiate de partide:

Fundaţia Konrad Adenauer - Uniunea Creştin-Democrată (CDU)
Fundaţia Hanns Seidel - Uniunea Creştin-Socială (CSU)
Fundaţia Friedrich Ebert - Partidul Social-Democrat (SPD)
Fundaţia Friedrich Naumann - Partidul Liber-Democrat (FDP)
Fundaţia Heinrich Böll - Alianţa 90 / Partidul Verde
Fundaţia Rosa Luxemburg - PSD / Noua Stângă